Köpvillkor – kurser hos PageLine AB

Kursanmälan hos PageLine AB

Anmälan till en kurs kan ske via vår hemsida, muntligen, via brev eller e-post. Anmälan följs av en bekräftelse från PageLine. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Start och kallelse

Tidpunkt för kursstart är angivna på hemsidan www.pageline.se. Du anmäler dig via mail eller telefon och får en faktura via mail eller brev som innehåller vilken kurs du anmält dig till, var och när, inom några dagar. All information om kursen finns att läsa på www.pageline.se, läs på respektive kurs då variationer i tid och rum kan variera.

Kursavgift och betalning

Kursavgift för respektive kurs finns angivet i PageLines kursutbud och på fakturan. I bekräftelsen på gjord anmälan anges kursavgift för den kurs som anmälan avser. Betalning ska ske på sätt som följer instruktion på till dig skickad faktura.

Studiematerial

Kostnaden för studiematerial ingår som regel i kursavgiften.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att PageLine har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om du anmält dig till kurs och ångrar dig efter utgånget betalningsdatum på din faktura, debiteras du 500 kronor i administrationsavgifter. Om så inte sker överlämnas din faktura till inkasso.

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

  • Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart återfås 50% av avgiften om kursavgiften är betald innan kurstillfället.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras hela kursavgiften.
  • Vid sjukdom eller annan jämförbar händelse:
    om du avbryter en kurs på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas hela eller del av kursavgiften.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du inte försäkrad till och från kurslokalen, du måste själv se till att du är försäkrad till och från samt under kurstillfället.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.