PageLine AB

Tryck, webb och kurser

Vill du ha hjälp med din marknadsföring i form av en logotyp eller en hel profil, reklam, böcker eller en bra, snygg hemsida i WordPress? Jag har arbetat med tidningslayout (Våra Rovdjur, Officerstidningen), boklayout (Stockholmia förlag, CKM Förlag, Verdandi) avancerad katalogproduktion (fackförbundet Naturvetarna), i vanligt tryck samt e-böcker. Jag bygger även hemsidor på beställning – lätta att sköta och underhålla.

Mitt huvudområde är produktion av läromedel, övningsmaterial och utbildning (gymnasium, folkhögskola, studieförbund, privata utbildare), med böcker framför allt för bildbehandling och layout (Photoshop – med ABC för digital bildbehandling och InDesign – med ABC för grafisk form har varit de största och sålt i sammanlagt 35.000 ex). Se Grafém Förlag. Kurserna jag håller är av skiftande längd – från två dagar upp till två terminer. Populära just nu är kurserna i WordPress.

Kontakta mig gärna, om du har frågor!

Jacob Blomqvist