Behöver du hjälp med din hemsida? Så här arbetar jag:

Först tittar jag på ditt innehåll, det vill säga omfattningen (mängden text, antalet bilder) och strukturen. Därefter lyssnar jag på önskemålen om färg, form och typografi.

Vi arbetar fram en startsida, som du sedan får du ta ställning till tillsammans med offerten. Inget debiteras, om du avstår.

Grundpriserna ligger på 2.900 kr (enkel), 4.900 kr (medium) respektive 6.900 kr (avancerad) beroende på omfattning. Om sidan är mer omfattande än så, lämnas en särskild offert.

företag | förening | intresse 

Tillsammans bygger vi din hemsida efter dina önskemål

bygge | utbildning

Kontakta mig (se nedan) för råd och hjälp.

snygg, snabb, prisvärd och lätt att uppdatera – allt för dina behov